Cropico电阻测量仪性能与特点的比较:
型号
显示
4位
4位
4位
4位
4位
4位
5位
4位
5位
测量范围
10µΩ-4.000KΩ
10µΩ-4.000KΩ
1µΩ-400.0Ω
10µΩ-4.000KΩ
1µΩ-600.0Ω
0.1µΩ-60.00Ω
0.1µΩ-6.0000KΩ
1µΩ-6.000Ω
1µΩ-200.00KΩ
最小分辨率
10µΩ
10µΩ
1µΩ
10µΩ
1µΩ
0.1µΩ
0.1µΩ
1µΩ
1µΩ
精度
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.25%
0.15-0.2%
0.05%
0.1%
0.05%
手动量程
自动量程
手动6个
或自动
手动6个
或自动
手动6个
或自动
手动6个
 
手动6个
或自动
手动6个
或自动
手动7个
或自动
手动4个
或自动
手动8个
或自动
测试电流
100µA-100mA
100µA-100mA
1mA-1A
100µA-100mA
1mA-10A
1mA-10A
100µA -10A
100mA-10A
10µA-1A
正反向
平均值
 
 
电源/
电池
5号电池
5号电池
5号电池
交流电/
内置电池
交流电/
内置电池
交流电/
内置电池
交流电/
内置电池
交流电/
内置电池
交流电
温度补偿
 
 
 
 
 
 
高低限值
 
 
 
 
 
 
数据记录
 
 
 
 
 
 
 
接口选配
 
 
 
 
 
RS232
只是打印
RS232
电脑通讯
RS232
电脑通讯
RS232
电脑通讯
 
Cropico电阻仪的突出个性:
最小可测电阻值:0.1µΩ      DO7/ DO7plus
最大可测试电流:10A         DO7/ DO7e/ DO7plus/ DO7010
DO4000系列因其携带的方便性,及普通电池供电,所以更适合现场移动测试
DO7plus具备可编程、温度补偿、RS232接口及冷却曲线显示,所以更适合生产线上使用和诊断,或科研单位使用。
DO7010因其在三个量程具有1A/10A可选测试电流,所以满足需要大电流测试的用户。
2316超宽量程,更适合需要小的测试电流的精密测量。
DO7e具有通用性强、性价比高的特点。
 
Cropico电阻测量仪适合的应用行业:
→适用行业
↓型号
汽车工业
航天工业/飞机制造
电线电缆
实验室校准
计量检测
动力装置/
电子/机械
军工业
制造业
公用事业
电力、水和燃气工业
DO4000系列
 
 
 
DO4A
 
 
 
2316
 
 
 
 
 
DO7
 
 
 
DO7e
 
 
 
 
DO7Plus
 
DO7010
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

汇款帐号 | 联系我们 | 上海贝汉电子有限公司 Copyright@2011 | 沪ICP备05021367号-1 |